Pages

Saturday, September 24, 2011

[Prose] Sa Likod ng Anino


Bata... may bumabagabag ba sa'yo?
Wari'y ang tingin mo'y malayo
At malalim ang iniisip mo

Bata... anong nararamdaman mo?
Tila sa iyong isip ay may dayalogo
Ito'y naaninag ko sa mga mata mo

Bata... anong problema mo?
Kumukunot ang iyong noo
Kahit ngumiti ka pa, 'di mo ito matatago

Bigkasin mo lang ang laman ng puso
Nang aking maintindihan ang mga ito
Ako'y nandirito lang sa tabi mo

Kunin mo ang palad ko
Dito ka lang, 'wag susuko
Sabay nating haharapin ang hamon na ito


oOo Faye Garcia oOo
09.24.2011 // 12:30pm //Sabado


(Sarah Horrigan's 'Still')

No comments:

Post a Comment